HABERLER

DUYURULAR
v

Merkezin Görev ve Sorumlulukları

  • Çeşitli meslek gruplarının (rehberlik öğretmenleri başta olmak üzere tüm öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları, birinci basamak hekimleri başta olmak üzere sağlık personeli, güvenlik görevlileri gibi) hizmet içi eğitimlerinin planlanması, yürütülmesi ve bu meslek gruplarındaki bireylere yönelik yapılandırılmış eğitim programlarının geliştirilmesi,
  • Bağımlılık eğitimi kapsamında okul yönetimi, rehberlik ve diğer branş öğretmenleri, okul aile birliği yöneticileri ve ailelere yönelik bilgilendirme toplantılarına bilimsel danışmanlık hizmetinin verilmesi,
  • Birincil koruyucu çalışmalar kapsamında yer alan eğitim çalışmalarına bilimsel açıdan destek sağlanması,
  • Ulusal düzeyde kamu ve özel kuruluşlara bilimsel danışmanlık desteği sağlanması, 
  • Bağımlılık konusunda ulusal veya uluslararası toplantı, konferans ve sempozyumlar düzenlemek,
  • Sivil Toplum Kuruluşlarına bağımlılık konusunda bilimsel katkılar sağlanması,
  • Tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarına bilimsel katkılar sağlanması,
  • Bağımlıların aile ve yakınlarına yönelik psiko eğitim uygulamaları yapılması.
  • Bağımlılık alanında bilimsel araştırmalar ve projeler gerçekleştirilmesi,

GENEL TANITIM

Madde bağımlılığı ile internet, teknoloji ve kumar bağımlılığı başta olmak üzere birçok davranışsal bağımlılık önemli bir halk sağlığı sorunu olarak tüm toplum kesimlerinin karşısına çıkabilmektedir. Madde kullanımı, ölümlerin yanı sıra, yeti yitimlerine, bireyin ve toplumun refah düzeyinin düşmesine; madde ile ilintili suç ve kazaların, enfeksiyon hastalıklarının artmasına yol açması yönünden önemlidir. Bu sorunlar karşısında toplumun her kesiminin sorumluluğu yanında kılavuzluk açısından önemli olan üniversitelerin gerek araştırma gerekse eğitim konusundaki sorumluluğu kaçınılmazdır.

Dünyada çok sayıda örneği bulunan bağımlılık araştırma ve uygulama merkezleri ile multidisipliner araştırmalar ve eğitim faaliyetleri yürütülmekte, önleme ve terapi yöntemleri geliştirilmekte, ulusal sağlık politikalarına katkılar sağlanmaktadır. Üniversitemiz merkezi de bu hedefler doğrultusunda kurulan bir merkezdir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik